Marketingtipp

Az üzleti terv felépítése, részei (üzleti terv minta)

2011. január 25. - Lollipop Reklám

Akadozik a cég, vagy még csak most indul? Azt sem tudod, hogy mid van, és abból mit szeretnél kihozni? Jó lenne tervezni, előre látni miből lehet gazdálkodni, és egy egységben gondolkodni? Szóval kellene egy üzletiterv.

 Készíts egyet, tessék itt a tartalomjegyzéked!

Az üzleti terv részei:
1.) Vezetői összefoglaló
2.) A vállalkozás általános bemutatása
3.)  Marketing Terv
4.) Működési terv
5.) Vezetőség és szervezeti felépítés
6.) Pénzügyi terv
7.) Mellékletek


I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

- A vállalkozás rövid bemutatása, története. Cég hitvalllása, filozófiája.
- Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása.
- A vállalkozás piacon elfoglalt helye, versenytársak, piaci helyzetelemzés. Célpiacok.
  Marketing stratégia.
- A vállalkozás felépítése, működése. Önálló vállalkozás-e, franchise, leányvállalat?
  Kik a fő beszállítók.
- A közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, amiket meg kell tenni.
- A vállalkozás pénzügyi helyzete. Miért van szükség tőkebevonásra? Hogyan kerül
  felhasználásra?


II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1.) A vállalkozás alapadatai
- működési forma: önálló cég, franchise, leányvállalat, egyéb
- tulajdonosok (név, cím)
- törvényes képviselők (név, cím)
- a vállalkozás pontos neve
- a vállalkozás székhelye, telephelyei
- a vállalkozás mikor lett bejegyezve
- a vállalkozás fő tevékenysége
- a vállalkozás melléktevékenységei
- elérhetőségi adatok (telefon, fax, internet cím, e-mail cím, postacím)
- a vállalkozás könyvvezetését végző cég neve
- a vállalkozás jogi képviseletét ellátó cég neve
- egyéb, a vállalkozás működése szempontjából fontos tanácsadó cégek neve


2.) A vállalkozás története

a) már működő vállalkozás esetén:

    -  a vállalkozás alapításának ideje és oka, mi céllal jött létre
    - cégfilozófia, a vállalat küldetése
    - a működésének története, áttörő sikerek, mélypontok
    - díjak, szakmai elismerések
    - folyamatban lévő fejlesztések, jövőre vonatkozó célkitűzések

b) most induló vállalkozás esetén:

    -  rögzíteni kell, hogy az üzleti terv megírását mi ösztönözte:
       hitelfelvételi kérelem, befektető keresése, pályázat elnyerése, egyéb
    - miért érné meg a befektetőnek, hitelnyújtónak stb. a vállalkozás támogatása,
       hogyan profitálhat belőle
    - cégfilozófia, a vállalat küldetése, mit szeretne elérni


III. MARKETING TERV


1.) Ágazati áttekintés
- az iparágat érintő társadalmi változások
- technológiai változások, újítások
- politkai környezet, jogszabályi keretek változása
- demográfiai változások
- gazdasági változások (makrogazdasági mutatók, kamatlábak, adók, lakossági
  fogyasztások és megtakarítások)
- környezeti változók (időjárás, nyersanyagok, környezetszennyezés,
  környezetvédelem)
- az iparágban tapasztalható trendek, azok hatása a vállalkozás tevékenységére,
  eredményességére
- új vállalkozás esetén mennyire nehéz belépni a piacra, a már jelenlévő szereplők
  mennyire akadályozhatják a belépésünket, milyen magas költségekkel járhat ez

2.) Termékek, szolgáltatások
- a vállalkozás által kínált termékek és szolgáltatások fő jellemzői
- milyen értéktöbblettel bír a termék / szolgáltatás a vásárló számára
- hová vannak a termékek / szolgáltatások pozícionálva a versenytársakéhoz képest
- miben különböznek a saját termékek / szolgáltatások a már piacon lévő hasonló
  termékékektől / szolgáltatásoktól
- mennyire volt eddig sikeres a saját termék / szolgáltatás vagy a piacon lévő ha
  sonló termék / szolgáltatás
- további információk a vállalkozás által kínált termékekről, szolgáltatásokról:
  fotók, technikai specifikációk, diagarammok,


3.) Piaci szegmentáció
a) a célcsoport demográfiai jellemzői:
    - életkor
    - anyagi helyzet / jövedelem
    - nem
    - családi állapot
    - eltartottak száma
    - foglalkozás
    - lakóhely
    - átlagosan milyen értékben vásárol (Ft)
    - vásárlások gyakorisága

 b) a célcsoport pszichológiai jellemzői:
    - a célcsoport által követett életmód rövid leírása
    - milyen életmódbeli igényeket elégítenek ki a vállalkozás által kínált termékek /
      szolgáltatások
    - mik a célcsoport vásárlási döntéseit legjobban befolyásoló tényezők
    - a piacon növekedés, csökkenés vagy stagnálás tapasztalható-e
    - mekkora a célpiac mérete
    -  a célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás fél éven belül
    - a célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás 5 éven belül
    - léteznek-e másodlagos célpiacok a vállalkozás számára (ha igen, mik a
      jellemzői)


4.) Versenytársak vizsgálata
A legnagyob versenytársak elemzése a következő szempontok szerint:
- a versenytárs által kínált termékek / szolgáltatások leírása
- a versenytárs célcsoportjának körülírása, jellemzése
- a versenytárs célcsoportjának vásárlási szokásai
- a versenytárs árpolitikája, milyen árakkal dolgozik
- a versenytárs marketing, reklámtevékenysége
- a versenytárs erős és gyenge pontjai: miben jobbak ők és miben rosszabbak
- mik azok a tényezők, amikkel át lehetne csábítani a versenytárs vásárlóit
- mióta van a versenytárs a piacon, milyen a renoméja
- kik a versenytárs beszállítói
- milyen értékesítési csatornákat használ a versenytárs


5.) Marketing Mix
 a) Promóció:
    - online hirdetési módok
    - szórólapok
    - a vállalkozás által kiírt pályázatok, versenyek (PR)
    - DM levél
    - hirdetés a nyomtatott sajtóban
    - rádióban
    - televízióban
    - személyes eladás
    - szponzoráció
    - merchandising
    - eladásösztönző akciók (ingyen termékminta, "egyet fizet, kettőt kap" stb)

b) Disztribúció:
    - a vállalkozás területi elhelyezkedés
    - marketing szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín
    -  disztribúciós szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín
    - milyen költségvonzatai vannak a jelenlegi értékesítési módnak
    - a vállalkozás telephelyén kívül milyen módokon történik még az értékesítés
           - online
           - kereskedelmi hálózatokban
           - disztribútorokon keresztül
           - közvetítőkön keresztül
           - személyes eladással
           - egyéb

 c) Ár:
    - a vállalkokzás által használt árképzési elvek
               - költségelvű árképzés
               - kereslettől függő árképzés
               - versenytársakhoz igazodó árképzés
    - árdiferenciálás (felárak, árengedmények)
    -  mekkora a célcsoport árérzékenysége (alacsony, közepes, magas)
    - a kínált termékeknél / szolgáltatásoknál milyen az ár-minőség viszonylat

 d) Termékek / szolgáltatások:
    - a kínált termékek / szolgáltatások típusa
    - a termékéletgörbe melyik szakaszában helyezkednek el
       (bevezetés, növekedés, érettség, hanyatlás)
    - milyen termékfejlesztések folynak a vállalkozásnál
    - a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások egymáshoz való viszonya
                    - azonos igényeket kielégítő termékek / szolgáltatások
                    - egymást kiegészítő termékek / szolgáltatások
                    - egymástól elétrő igényeket kielégítő termékek / szolgáltatások
    - alkalmazott termék - piac stratégiák:
                       - piackiaknázás
                       - piacfejlesztés
                       - termékfejlesztés
                       - diverzifikáció
                       - termékkivonás a piacról
    - a termékfejlesztések ütemezése
    - a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások milyen előnyöket nyújtanak a
       vásárlók számára


IV. MŰKÖDÉSI TERV


1.) Fejlesztési elemzés
- a termékek / szolgáltatások fejlesztése milyen stádiumban van
- mikorra várható a fejlesztés befejezése
- a befejezésig milyen akadályokat kell leküzdenie a vállalkozásnak
- milyen feladatok várnak még elvégzésre
- kik vesznek részt a vállalkozáson kívül a fejlesztésben (alvállalkozó, partnercég)
- a szabadalmaztatás megoldása, a szabadalmi jogok levédése

 2.) Gyártási terv
- a vállalkozás fő beszállítói
 - a beszállítók osztályozása (ár, szállítási feltételek, megbízhatóság)
- milyen gyártási eljárásokat alkalmaz a vállalkozás
- a gyártási  / előállítási folyamat rövid bemutatása
- a gyártási folyamathoz kapcsolódó költségek felsorolása
- mik a kutatási és fejlesztési folyamatokhoz kötődő költségek és határidők
- milyen eszközigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása
- milyen helyigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása (raktár,
  gyárüzem)
- alvállalkozók részt vesznek-e a gyártási folyamatban
- milyen szervízhálózatot működtet a cég
- jár-e terméktámogatás a termékekhez / szolgáltatásokhoz


V. VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS


1.) Vezetőség, tisztségviselők
- kik a vállalkozás alapítói
- kik az aktív befektetők
- kik azok az alkalmazottak, akik kulcsfontosságú szerepet játszanak a vállalkozás
  életében
- kik az igazgatók
- van-e tanácsadó testülete a vállalkozásnak
- kik a külső / belső tanácsadók: jogi képviselet, könyvvezetés, pénzügyi tanácsadó
- ábra mellékelése a szervezeti sémáról

 2.) Személyzeti politika és stratégia
- az alkalmazottak felvételének az ütemezése
- milyen módszert használ a vállalkozás az alkalmazottak kiválasztásánál
- igénybe vesz-e vállalkozás külső céget az alkalmazottak kiválasztásában
- milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás
- létezik-e munkaerőképzés a vállalkozásnál


VI. PÉNZÜGYI TERV


A pénzügyi tervben az alábbi kimutatásokat szokás szerepeltetni:
- költségvetési terv (korábbi éveknél tervezett és tény adatok összehasonlítása)
- cash-flow kimutatás
- eredménykimuatás
- mérleg
- induló költségek felsorolása
- működő költségek felsorolása
- grafikon készítése a fedezeti pontról, megtérülési pontról
- pénzügyi mutatók szerepeltetése

 
VII. MELLÉKLETEK

A mellékletekben szerepeltethetünk grafikonokat, táblázatokat, fotókat a termékekről, technikai specifikációkat, a vezetőség életrajzát és minden olyan egyéb anyagot, ami kapcsolódik az üzleti terv anyagához, és azt illusztrálja!

Forrás: vallalkozokedv.webkatalogus.com

Árajánlat profi ületi tervre, rólunk

Lollipop Reklám

Web: www.lollipopreklam.hu
E-mail: info@lollipopreklam.hu
Blogosságok:
www.jolnyomjuk.blog.hu

Társoldalaink

A bejegyzés trackback címe:

https://marketingtipp.blog.hu/api/trackback/id/tr312611581

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.